spot
dots

Miljö & Kvalité

Kent Wiklunds Bygg- & Måleri har i många år, 37 år inom branschen, arbetat utifrån gällande lagar och förordningar och håller på att utarbeta ett kvalitetssystem som bygger på ISO 9001 och ett miljösystem som bygger på ISO 14001 och har som mål att bli ett certifierat företag. Företaget har en anställd biolog inom vatten, miljö- & hälsovård. Arbetsmiljön är mer eller mindre integrerad i kvalitets- och miljöpolicyn. Referenser gällande utförda arbeten finns att tillgå.

Kvalitetspolicy

  • Företaget är medlem i bransch- och arbetsgivarorganisationen SMS (Sveriges Måleriföretagares Samorganisation) som borgar för kvalité. SMS har kontinuerliga miljö- och kvalitetskurser för SMS-företagare och anställda.
  • Vi är ett auktoriserat företag i AUKTORISERAT FÖNSTERUNDERHÃ…LL som är certifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001. Där vi har som mål att följa deras manualer.
  • Garantier på utförda arbeten lämnas alltid, enligt gällande regler 2-5 år, till kund/beställare. Egenkontroll utförs alltid under arbetets gång. Underhållsplan görs i samråd med beställare.
  • Större delen av färg inköpen görs hos Caparol Sverige AB, färg- och kemikalietillverkare, där moderbolaget är ett certifierat företag både enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vid fönsterrenovering görs färg inköpen oftast hos Alcro/Beckers som också är ett miljöcertifierat företag sedan 1998. Vid alla materialinköp kontrollerar vi och försöker anlita företag som arbetar enligt satta miljökrav och som strävar efter en hållbar utveckling.

Miljöpolicy

  • Vi skall sträva efter att följa miljöskyddslagar och förordningar. Detta uppnår vi delvis genom utbildning och att skapa ett engagemang inom företaget när det gäller miljö, kvalitet och arbetsmiljö.
  • Vi skall sträva efter att begränsa användningen av produkter med lösningsmedel. Detta uppnår vi genom att använda oss av de leverantörer som är certifierade och som strävar efter ständig förbättring.
  • Vi skall sträva efter att verksamheten har en så liten miljöbelastning som möjligt, detta uppnår vi genom att i samråd med våra leverantörer, underentreprenörer och beställare göra aktiva val av produkter och bästa möjliga teknik.
  • Vi skall källsortera, återvinna och reducera mängden avfall inom alla delar i företaget. Detta uppnår vi genom utbildad och kunnig personal. Dessutom klara och tydliga regler/rutiner för avfallshantering.
  • Vi skall sträva efter att minska miljöpåverkan vid transporter. Detta uppnår vi genom att reducera/minimera transporter och med användning av miljövänligare transport- och drivmedel.
  • Vi skall ständigt sträva efter förbättring, detta uppnår vi genom ett positivt miljötänkande