spot
dots

Fönsterrenovering i Göteborg

En ordentligt utförd fönsterrenovering gör att dina fönster håller länge. Därför är vi väldigt noga med att visa vår arbetsprocess och arbetar med checklistor för att tydliggöra den för dig som kund. En fönsterrenovering innehåller flera moment som alla är lika viktiga. Slarvas det med ett moment i fönsterrenoveringen kommer fönstren få renoveras snart igen. Många gånger tror man inte att det går att utföra en fönsterrenovering för att fönstren ser så dåliga ut men det går nästan alltid utföra en fönsterrenovering och återställa fönstren. Vi tycker det är jättetråkigt när gamla fina fönster byts ut mot opersonliga aluminiumfönster. Därför gör vi vårt bästa för att du ska kunna ha kvar dina träfönster och inse att även de "värsta" fönstren går att renovera.


Kulturfönster


I äldre fastigheter har fönster stor betydelse för husets utseende.De berättar en historia. Vi har renoverat många kulturmärkta fasader där fönstren behövt speciell behandling pga dess historiska värde
Fönsterhantverkarna förr i världen var väldigt noggranna med att välja virket dom skulle ha till fönstren. Skälet till detta är att fönster är mer utsatta än övriga delar av husfasaden. Fönstren är tunnare och utsätts för stora temperaturskillnader. Det kan vara -10 utomhus medan vi har 20 + inomhus.

Buller- och energireducering

Vad många inte vet är att dina fönster kan vara den största energiboven i ditt hem. Både glaset och bristande tätningslist kan kosta dig mycket pengar varje år. Läs mer här

Vi utför energi- och bullerreducering med många olika tekniker. Hör gärna av dig med dina behov så tar vi fram en offert.

Energiförluster vid uppvärmning av bostäder

 • 35% - Fönster
 • 20% - Vägg
 • 15% - Ventilation
 • 15% - Tak
 • 15% - Mark

Glas och Buller

Vid trafikleder, järnvägar och flygplatser finns ett ljudreduktionsbidrag på
x kr/fönster/kvm. Kontakta Din kommun / Vägverket / Banverket eller Luftfartsverket !

Olika sätt att öka fönstrets bullerdämpande förmåga

 • Öka från 2-glas till 3-glas
 • Öka ytterglasets tjocklek eller använd laminerat glas
 • Öka distansen mellan glasen
 • Välj glas med olika tjocklek
 • Använd tyngre gas än luft mellan isolerglasen
 • Placera tilluftsdonen rätt med hänsyn till bullerkällan
 • Använd tilluftsdon med ljuddämpare
 • Använd fönster med högre trädensitet
 • Täta noga mellan karm och vägg
 • Vi följer checklistor och lämnar garanti


  När vi utför fönsterrenovering följer vi checklistor från Auktoriserad Fönsterunderhåll. Det hjälper oss att se att alla moment är utförda korrekt. Samtidigt som det ger dig ett bevis på vad som gjorts under fönsterrenoveringen

  Fönsterrenovering Göteborg, checklista

  Kostnadsfri offert

  Vi ger gärna en offert på din fönsterrenovering. Ring oss på 0707-382731 eller skicka ett mail!