PROJEKTBESKRIVNING

I det här projektet utförde WBM en fasadrenovering och fönsterrenovering på Högenskolan i Göteborg, närmare bestämt i stadsdelen Västra Frölunda. Byggnaden uppfördes år 1930 och skyddas idag som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i bevarandeprogammet. Fasaden putsades om där behov identifierades och därefter målades hela fasaden med Keimfärg. Fönsterrenoveringen innebar färg- och kittborttagning i sin helhet för att sen kittas på nytt och målas med med 4 strykningar.

PROJEKTDETALJER

  • Kund: Göteborgs Stad
  • Uförande: Totalentreprenad
  • Tidsperiod: 2022