PROJEKTBESKRIVNING

I det här projektet var byggnadsvård i fokus, där WBM utförde en fasadrenovering och fönsterrenovering på Påvelundstorpet i Göteborg, närmare bestämt i stadsdelen Västra Frölunda. Byggnaden uppfördes år 1770 och skyddas idag som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i bevarandeprogammet. Träfasaden skrapades från färg i sin helhet, där behov identifierades byttes rötskadad trä till nytt kvalitetsvirke. Därefter målades hela fasaden med falurödfärg. Fönsterrenoveringen innebar färg- och kittborttagning i sin helhet för att sen kittas på nytt och målas med med 4 strykningar linoljefärg. Fönsterbågar justerades och gamla beslag kompletterades och rengjordes.

PROJEKTDETALJER

  • Kund: Higab
  • Uförande: Totalentreprenad
  • Tidsperiod: 2022