PROJEKTBESKRIVNING

I det här projektet utförde WBM en fönsterrenovering på Redbergsskolan i Göteborg, närmare bestämt i stadsdelen Olskroken. Byggnaden uppfördes år 1881 och skyddas idag som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i bevarandeprogammet.

PROJEKTDETALJER

  • Kund: Göteborgs Stad
  • Uförande: Fönsterrenovering
  • Tidsperiod: 2021-2022