PROJEKTBESKRIVNING

I det här projektet utförde WBM en fönster- och portrenovering på Matteus Kapell i Göteborg. Byggnaden uppfördes år 1907 och skyddas idag som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i bevarandeprogammet. Rötskadad trä byttes ut på den stora porten för att sen målas med linoljefärg. Till källarfönstren behövde det tillverkas en del nya delar för att det var i så dåligt skick. Därefter sattes nya kulturglas in som kittades med linoljekitt och därefter målades med linoljefärg. Ett plexiglas sattes ytterst för att skydda mot inbrott och skadegörelse.

PROJEKTDETALJER

  • Kund: Svenska Kyrkan
  • Uförande: Fönster och portrenovering
  • Tidsperiod: 2022-2023