PROJEKTBESKRIVNING

I det här projektet utförde WBM en fönsterrenovering på Kronhuset i Göteborg, närmare bestämt i stadsdelen Västra Nordstan. Byggnaden uppfördes år 1654 och skyddas idag som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i bevarandeprogammet. Fönsterrenoveringen innebar att varje fönsterbåge togs om hand i våran fönsterverkstad, med noggran bortagning av färg och kitt för att därefter kittas med nytt linoljekitt och 4 strykningar med linoljefärg. Fönsterkarmarna renoverades på plats där vi tog bort all färg och målade med 4 strykningar linoljefärg.

PROJEKTDETALJER

  • Kund: Higab
  • Uförande: Fönsterrenovering
  • Tidsperiod: 2022