PROJEKTBESKRIVNING

I det här projektet utförde WBM en fönsterrenovering på Kronhuset i Göteborg, närmare bestämt i stadsdelen Västra Nordstan. Byggnaden uppfördes år 1654 och skyddas idag som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i bevarandeprogammet.

PROJEKTDETALJER

  • Kund: Higab
  • Uförande: Fönsterrenovering
  • Tidsperiod: 2022