image
image
image
image
image
image

PROJEKTBESKRIVNING

I det här projektet utförde WBM fasadrenovering och fönsterrenovering på Konstepidemin i Göteborg, närmare bestämt i stadsdelen Annedal. Byggnaden uppfördes år 1886 och skyddas idag som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i bevarandeprogammet.

PROJEKTDETALJER

  • Kund: Göteborgs stad
  • Utförande: Totalentreprenad
  • Tidsperiod: 2012