PROJEKTBESKRIVNING

I det här projektet utförde WBM en fönsterrenovering på Rådhuset i Göteborg. Byggnaden uppfördes år 1672 och skyddas idag som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i bevarandeprogammet. Fönsterrenoveringen innebar slipning av löst sittande färg och kittkomplettering med linoljekitt där kittet var sprucket eller lossnat. Målning med linoljefärg på både fönsterbåge och fönsterkarm

PROJEKTDETALJER

  • Kund: Göteborgs stad
  • Utförande: Fönsterrenovering
  • Tidsperiod: 2019