PROJEKTBESKRIVNING

I det här projektet utförde WBM en fönsterrenovering på Röhsska Museet i Göteborg, närmare bestämt i stadsdelen Vasa. Byggnaden uppfördes år 1913 och skyddas idag som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i bevarandeprogammet. Fönsterrenoveringen innebar färg- och kittborttagning i sin helhet för att sen kittas på nytt med linoljekitt och målas med med 4 strykningar linoljefärg.

PROJEKTDETALJER

  • Kund: Göteborgs Stad
  • Uförande: Fönsterrenovering
  • Tidsperiod: 2018-2019